T7. Th4 20th, 2024

sᴀᴜ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛᴀɪ ᴛɪếɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ɴʜãɴ ʜàɴɢ ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ, ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛʜì ᴍớɪ đâʏ, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đã sử ᴅụɴɢ ʙé ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ để ǫᴜảɴɢ ʙá ʀầᴍ ʀộ ᴛʀở ʟạɪ.
xôɴ xᴀᴏ ᴄʜᴜʏệɴ ʙé ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ ᴠề ʟàᴍ ᴍẫᴜ độᴄ ǫᴜʏềɴ ᴄʜᴏ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ
ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ʙé ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ ᴠề ʟàᴍ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đã ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ xôɴ xᴀᴏ ᴠàᴏ ᴄó ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴛʀáɪ ᴄʜɪềᴜ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ɴɢườɪ ɴàʏ đᴀɴɢ ʟợɪ ᴅụɴɢ ʙé ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ để xâʏ ᴅựɴɢ ʟạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʜâɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍắᴛ ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ sᴀᴜ ɴʜữɴɢ “ʙê ʙốɪ” ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ɴʜãɴ ʜàɴɢ ᴄủᴀ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ.

ɴʜớ ʟạɪ ʜồɪ ᴛʜáɴɢ 𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄụᴄ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ (ʙộ ʏ ᴛế) đã ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴠề ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ʙảᴏ ᴠệ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴠɪêɴ xươɴɢ ᴋʜớᴘ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ᴠà ʜᴏạᴛ ʜᴜʏếᴛ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴠà ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴍà ᴍᴜᴀ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴàʏ ᴠề ᴅùɴɢ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ᴛừɴɢ ʙị xử ᴘʜạᴛ 𝟼𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ʙảᴏ ᴠệ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴠɪêɴ xươɴɢ ᴋʜớᴘ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ᴠớɪ ʟý ᴅᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴàʏ đượᴄ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ɢâʏ ʜɪểᴜ ɴʜầᴍ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ɴʜư ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ… ʜơɴ ɴữᴀ, ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟺, ᴛʀêɴ sóɴɢ ᴠᴛᴠ𝟷 đưᴀ ǫᴜảɴɢ ʙá ᴄʜᴏ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ ᴛɪɴ ‘Đɪểᴍ ᴛựᴀ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ’. sᴀᴜ đó ᴄó ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴠᴛᴠ𝟷 ᴘʜảɪ ɢỡ ʙảɴ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ᴛᴀɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀêɴ ᴠà ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠụ “ʟùᴍ xùᴍ” ᴋʜáᴄ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ʟạɪ ᴛìᴍ ᴍọɪ ᴄáᴄʜ để ᴅụ ᴅỗ ᴄả đứᴀ ᴛʀẻ ᴄᴏɴ ɴɢâʏ ᴛʜơ ᴠùɴɢ ɴúɪ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ để ʟợɪ ᴅụɴɢ ʙáɴ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

ʙởɪ ʟẽ đó, ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ʙé ᴍùᴀ ᴛʜị ᴅᴜᴀ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟾) ở ʜà ɢɪᴀɴɢ đᴀɴɢ ɢâʏ sốᴛ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ ᴠớɪ ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ “ᴛɪểᴜ ᴍàɴ ᴛʜầᴜ ʜà ɢɪᴀɴɢ”, “ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ”… ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đã ʙỏ ʀᴀ ᴍộᴛ số ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ để đưᴀ ᴄô ʙé ᴠề ʜà ɴộɪ ɴóɪ ʟà “ɢɪúᴘ đỡ” ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴍớɪ.

ᴛừ ᴋʜɪ ᴄó đượᴄ ʙé ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʀầᴍ ʀộ sảɴ ᴘʜẩᴍ xươɴɢ ᴋʜớᴘ. ᴛʀêɴ ɴʜóᴍ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ “ʜộɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʏêᴜ ǫᴜý ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ ǫᴜốᴄ ᴛế ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ”, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đã ʀᴀ ʀả ʀᴀᴏ ʙáɴ ʟᴏạɪ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴàʏ . ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛʀáɪ ᴄʜɪềᴜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄó ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ: “ᴇᴍ ᴅùɴɢ sᴀᴏ ʟạɪ ᴍọᴄ ᴍụɴ ở ᴍặᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʜế ᴄʜị”.

Sau hàng loạt tai tiếng, Hoàng Hường đang dùng bé Phúng Phính quảng cáo sản phẩm gì?

ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ xươɴɢ ᴋʜớᴘ ᴛʀêɴ ɴʜóᴍ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ “ʜộɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʏêᴜ ǫᴜý ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ ǫᴜốᴄ ᴛế ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ”
ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟷𝟶, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đã ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʀầᴍ ʀộ sảɴ ᴘʜẩᴍ sɪʀᴏ ʙổ ᴘʜế ᴛʀêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ “ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ – ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ 𝟷” ᴠớɪ ɢɪá ʙáɴ 𝟺𝟶𝟸.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ/𝟹 ᴄʜᴀɪ. ᴄʜỉ ᴛíɴʜ ʀɪêɴɢ ᴄʟɪᴘ ɴàʏ đã ᴛɪếᴘ ᴄậɴ đượᴄ ʜơɴ 𝟸.𝟶𝟶𝟶 ʟượᴛ xᴇᴍ.

Sau hàng loạt tai tiếng, Hoàng Hường đang dùng bé Phúng Phính quảng cáo sản phẩm gì?

sɪʀᴏ ʙổ ᴘʜế ᴛʀᴇɴ ᴛʀᴀɴɢ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ – ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ 𝟷
ᴄũɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ɴàʏ, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ᴄòɴ ᴛậɴ ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ʙé ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ để ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴướᴄ súᴄ ᴍɪệɴɢ ᴠớɪ ʟờɪ ᴄó ᴄáɴʜ “ɴướᴄ súᴄ ᴍɪệɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ”, “sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴄʜɪếᴛ sᴜấᴛ ᴛừ ᴛʜảᴏ ᴅượᴄ ᴛʜɪêɴ ɴʜɪêɴ”…

Sau hàng loạt tai tiếng, Hoàng Hường đang dùng bé Phúng Phính quảng cáo sản phẩm gì?

Hoàng Hường dùng hình ảnh bé Phúng Phính để quảng cáo nước súc miệng trên Fanpage Facebook “Hoàng Hường – Phúng Phính 1”

Sau hàng loạt tai tiếng, Hoàng Hường đang dùng bé Phúng Phính quảng cáo sản phẩm gì?

ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ɴướᴄ súᴄ ᴍɪệɴɢ ᴛʀêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ “ʟɪᴠᴇ ᴄʜíɴʜ ʜãɴɢ – ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ 𝟶𝟻𝟻”
ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ᴄòɴ đăɴɢ ᴛảɪ ʙáɴ ɴướᴄ súᴄ ᴍɪệɴɢ ᴠớɪ ᴅòɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ: “ɴʜâɴ ᴅịᴘ ʙé ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ ᴠề ᴠớɪ ᴠòɴɢ ᴛᴀʏ ᴄủᴀ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ, ᴇᴍ ʜườɴɢ ᴠᴜɪ ᴠà ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴍộᴛ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴋʜᴜʏếɴ ᴍãɪ ʜộᴘ ɴướᴄ súᴄ ᴍɪệɴɢ ᴠớɪ ɢɪá ɢốᴄ 𝟻𝟿𝟽.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ, ɢɪờ ᴄʜỉ ᴄòɴ 𝟸𝟿𝟿.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ”.

ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ɴóɪ ɢɪảᴍ ɢɪá 𝟻𝟶% ɴʜưɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ʜộᴘ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ ᴛʜì ɢɪá ᴛʜàɴʜ sảɴ xᴜấᴛ sẽ ʀấᴛ ʀẻ, ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʀầᴍ ʀộ ᴠà ʙáɴ số ʟượɴɢ ʟớɴ ᴛʜì ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴜ ᴠề ᴋʜᴏảɴ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ʜề ɴʜỏ.

ᴛɪếᴘ đó ʟà ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜᴏạᴛ ʜᴜʏếᴛ ᴄũɴɢ đượᴄ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛậɴ ᴅụɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʙé ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ ᴄòɴ đᴀɴɢ “ʜᴏᴛ” để đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛốᴄ độ ʙáɴ ʜàɴɢ. ᴄʜỉ ᴛíɴʜ ʀɪêɴɢ ᴍộᴛ ᴄʟɪᴘ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ “ʜᴏạᴛ ʜᴜʏếᴛ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ – ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ʜ𝟸ʜ” ᴄũɴɢ đã ᴛʜᴜ ʜúᴛ đượᴄ ʜơɴ 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟượᴛ xᴇᴍ.

Sau hàng loạt tai tiếng, Hoàng Hường đang dùng bé Phúng Phính quảng cáo sản phẩm gì?

ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜᴏạᴛ ʜᴜʏếᴛ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ᴛʀêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ “ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ – ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ʜ𝟸ʜ”
ᴄó ᴛʜể ɴóɪ, ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴɢắɴ ᴋʜɪ ʙé ᴘʜúɴɢ ᴘʜíɴʜ ᴠề ʜà ɴộɪ, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ sử ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ʙé để ʙáɴ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ɴổ ᴛᴜɴɢ ᴛʀờɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴅụɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ để ᴅụ ᴅỗ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴʜẹ ᴅạ ᴄả ᴛɪɴ ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ. ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴛʀɪệᴛ để sự ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ʙé để ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đᴀɴɢ ʙáɴ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄáᴄ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴʜư: ᴅạ ᴅàʏ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ, ʜᴏạᴛ ʜᴜʏếᴛ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ, ʙổ ɢᴀɴ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ, xươɴɢ ᴋʜớᴘ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ, sɪʀᴏ ʙổ ᴘʜế ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ, ɴɢủ ɴɢᴏɴ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ, ʜỗ ᴛʀợ ᴛăɴɢ sứᴄ đề ᴋʜáɴɢ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ… ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄáᴄ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴàʏ đượᴄ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʀầᴍ ʀộ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɢɪốɴɢ ɴʜư ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ.

ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ “ᴍᴀ ᴛʀậɴ” ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đã ᴛìᴍ đủ ᴍọɪ ᴄáᴄʜ để “ᴄâᴜ ᴋéᴏ” ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴠɪệᴄ ɴóɪ ǫᴜá ᴠề ᴄôɴɢ ᴅụɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ đã ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟầᴍ ᴛưởɴɢ đó ʟà ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ʜề ʜᴀʏ ʙɪếᴛ đó ᴄʜỉ ʟà ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ.

Sau hàng loạt tai tiếng, Hoàng Hường đang dùng bé Phúng Phính quảng cáo sản phẩm gì?

ɴʜữɴɢ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đᴀɴɢ ᴄʜàᴏ ʙáɴ ʀᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ
ᴅư ʟᴜậɴ đặᴛ ʀᴀ ᴅấᴜ ʜỏɪ, ᴛạɪ sᴀᴏ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đã ʙị ʙộ ʏ ᴛế ᴄảɴʜ ʙáᴏ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄũɴɢ đã ʙị xử ᴘʜạᴛ ᴠì ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴʜư ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ʟý ᴅᴏ ɢì ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴅɪễɴ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄả ᴛʀẻ ᴄᴏɴ để ᴅụ ᴅỗ ʙệɴʜ ɴʜâɴ.

ʜơɴ ɴữᴀ, ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʀầᴍ ʀộ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ᴄũɴɢ đặᴛ ʀᴀ ᴅấᴜ ʜỏɪ, ʟɪệᴜ ʀằɴɢ, ᴠớɪ ɴɢᴜồɴ ᴛʜᴜ ᴛừ ᴋʜủɴɢ ᴛừ ᴠɪệᴄ ʙáɴ ʜàɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ đã ɴộᴘ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ᴛɪềɴ ᴛʜᴜế ᴠà ᴠɪệᴄ ᴋê ᴋʜᴀɪ ᴄụ ᴛʜể ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ?.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *