CN. Th7 14th, 2024

Độɪ ʙᴀʏ ᴛᴏàɴ ɴữ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ: Tᴏàɴ ɴʜữɴɢ ʙóɴɢ ʜồɴɢ xɪɴʜ đẹᴘ ᴅᴏ ᴄơ ᴛʀưởɴɢ Hᴜỳɴʜ Lý Đôɴɢ Pʜươɴɢ ᴄầᴍ ʟáɪ  Hᴜỳɴʜ Lý Đôɴɢ Pʜươɴɢ ʟà ᴄơ ᴛʀưởɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴛừ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ. Cô đã ᴄó ʜàɴɢ ɴɢàɴ ɢɪờ ʙᴀʏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴠà ʟà ɴữ ᴄơ ᴛʀưởɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄủᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Có ɴʜữɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛừ ʟâᴜ đượᴄ ᴍặᴄ địɴʜ ʟà ᴅàɴʜ ʀɪêɴɢ ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ ɢɪớɪ ɴêɴ ᴘʜụ ɴữ ʟ.ấ.ɴ sâɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ʀấᴛ ᴋỳ ʟạ. Tʜế ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢì ʟàᴍ ᴋʜó đượᴄ ᴘʜụ ɴữ, ᴍộᴛ ᴋʜɪ đã ᴍᴜốɴ ʟà ʜọ ʟàᴍ ʀấᴛ ᴛốᴛ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴠượᴛ ᴍặᴛ ɴᴀᴍ ɢɪớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢàɴʜ ɴɢʜề.

Có ʟẽ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ʟà ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ đếɴ ᴄáɪ ᴛêɴ Hᴜỳɴʜ Lý Đôɴɢ Pʜươɴɢ. ᴄô sɪɴʜ ɴăᴍ 1987, ᴛạɪ Bʀᴜxᴇʟʟᴇs, Bỉ. Cô ʟà ɴữ ᴄơ ᴛʀưởɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄủᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà ʜɪệɴ đã ᴄó ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ɢɪờ ʙᴀʏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ. Mớɪ đâʏ, ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄô ᴄʜụᴘ ᴄùɴɢ ᴄơ ᴘʜó Tʀầɴ Tʀᴀɴɢ Nʜᴜɴɢ (sɴ 1987) ᴛʀᴏɴɢ ᴛổ độɪ ʙᴀʏ ᴀɪʀʙᴜs ᴀ321 đã ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴛìɴʜ ᴛʜả ᴛɪᴍ ᴋʜôɴɢ ɴɢớᴛ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ.

Nɢàʏ Pʜụ ɴữ Vɪệᴛ Nᴀᴍ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʜɪệɴ đạɪ, ɢɪỏɪ ɢɪᴀɴɢ ɴʜư Hᴜỳɴʜ Lý Đôɴɢ Pʜươɴɢ, Tʀầɴ Tʀᴀɴɢ Nʜᴜɴɢ ʟạɪ đượᴄ ɴʜắᴄ ᴛêɴ. Có ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ để đượᴄ ɴʜư ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄʜắᴄ ʜẳɴ ʟà ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ ɴàʏ ᴘʜảɪ ᴅựᴀ ᴠàᴏ ᴍᴀʏ ᴍắɴ, ʜᴏặᴄ ᴄó ǫᴜᴇɴ ʙɪếᴛ ɴàᴏ đó. ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴄó ʜɪểᴜ ᴠề ướᴄ ᴍơ ʟớɴ ᴠà ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜóᴀ đɪềᴜ đó ᴍớɪ ᴄàɴɢ ᴛʜêᴍ ɴɢưỡɴɢ ᴍộ ʜọ.

Cơ ᴛʀưởɴɢ Hᴜỳɴʜ Lý Đôɴɢ Pʜươɴɢ sɪɴʜ ʀᴀ ở Bỉ ɴʜưɴɢ ᴛừ ɴʜỏ ᴄô đã ɴᴜôɪ ướᴄ ᴍơ đượᴄ ʟáɪ ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴠề ǫᴜê ɴɢᴏạɪ ở Tᴜʏ Hòᴀ. Nʜưɴɢ ᴠì để ɴốɪ ɴɢʜɪệᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴄô đã ᴛʜɪ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛế ʜàɴɢ đầᴜ ᴄủᴀ Bỉ. 2 ɴăᴍ sᴀᴜ đó, ᴍẹ ᴄô đã ɴʜậɴ ʀᴀ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʜậᴛ sự ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ʜọᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴍà ướᴄ ᴍơ ʟàᴍ ᴘʜɪ ᴄôɴɢ ᴠẫɴ ʟᴜôɴ ᴄʜ.áʏ ʙỏ.ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟòɴɢ. ʙà ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ɴóɪ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ: ᴍẹ ᴍᴏɴɢ ướᴄ ᴍơ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴛʜàɴʜ ʜɪệɴ ᴛʜựᴄ.

Đôɴɢ Pʜươɴɢ đượᴄ ʜọᴄ đúɴɢ ɴɢàɴʜ ᴍìɴʜ ʏêᴜ ᴛʜíᴄʜ ɴʜưɴɢ ᴍọɪ ᴛʜứ ᴋʜôɴɢ ʜề ᴅễ ᴅàɴɢ. Cô đã ᴛʜậᴛ sự ɴỗ ʟựᴄ, ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴛừɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴄó ʟúᴄ ʙậᴛ ᴋʜóᴄ ᴋʜɪ ᴛʜầʏ ɢɪáᴏ ɴóɪ: Cô sẽ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴘʜɪ ᴄôɴɢ đượᴄ. Nʜữɴɢ ᴛʜáɴɢ ɴɢàʏ đó ʟà sự ᴛʜăɴɢ ᴛʀầᴍ ᴛʜᴇᴏ đᴜổɪ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴋʜᴏáᴄ ʟêɴ ᴍìɴʜ ʙộ đồɴɢ ᴘʜụᴄ ᴘʜɪ ᴄôɴɢ.

Lúᴄ đượᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ đᴇᴏ ᴄʜɪếᴄ ᴄầᴜ ᴠᴀɪ 4 ᴠạᴄʜ ᴛʜăɴɢ ᴄʜứᴄ ʟêɴ ᴄơ ᴛʀưởɴɢ, Hᴜỳɴʜ Lý Đôɴɢ Pʜươɴɢ ᴄứ ɴɢỡ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ ᴍơ. Cô đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄơ ᴛʀưởɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄủᴀ ʜàɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʀêɴ ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴀɪʀʙᴜs ᴀ321 ᴋʜɪ ᴠừᴀ 27 ᴛᴜổɪ.

Về ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄơ ᴛʀưởɴɢ Đôɴɢ Pʜươɴɢ ʀấᴛ ᴋíɴ ᴛɪếɴɢ sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ʟùᴍ xùᴍ ᴋʜôɴɢ đáɴɢ ᴄó. Cô ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜưɴɢ ʟạɪ đượᴄ ᴅư ʟᴜậɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ. Sᴀᴜ ᴍộᴛ ʟầɴ ʜ.ủ.ʏ ʜôɴ ᴠớɪ ᴄᴀ sĩ Tʀươɴɢ Tʜế Vɪɴʜ, ᴄô ᴄàɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄʜú ý ʜơɴ ᴄả. Vốɴ ʟà ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ồɴ àᴏ, ᴄô íᴛ ᴄʜɪᴀ sẻ ʟêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴋʜɪ đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ᴛɪɴ đồɴ ʟʏ ʜôɴ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ ᴠɪệᴛ ᴋɪềᴜ ᴛʜì ᴄô ᴠẫɴ ɢɪữ ɪᴍ ʟặɴɢ.

Cơ ᴛʀưởɴɢ Đôɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴠà ᴄʜồɴɢ đã ᴄó ᴍộᴛ ɴàɴɢ ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴅễ ᴛʜươɴɢ. Tʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ, ᴛʜỉɴʜ ᴛʜᴏảɴɢ ᴄô ᴍớɪ đăɴɢ ᴍộᴛ ᴠàɪ ᴛấᴍ ʜìɴʜ ᴠề ᴄᴏɴ ᴠà ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ɴɪềᴍ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴋʜɪ ᴄó ᴄᴏɴ ʙêɴ ᴄạɴʜ. Nɢàɴʜ ɴɢʜề ᴘʜɪ ᴄôɴɢ ʟà ʙậɴ ʀộɴ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ᴅịᴘ ʟễ Tếᴛ ɴêɴ ʜễ ʟúᴄ ɴàᴏ ʀảɴʜ ʟà ᴄô ʟᴜôɴ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ʏêᴜ. Ở ᴄô ʟᴜôɴ ᴛᴏáᴛ ʟêɴ ɴéᴛ đẹᴘ ᴅịᴜ ᴅàɴɢ, ᴄᴜốɴ ʜúᴛ ᴠà ᴛʀẻ ᴛʀᴜɴɢ ᴅù ɴăᴍ ɴᴀʏ đã ʙướᴄ sᴀɴɢ ᴛᴜổɪ 35.

Tᴜʏ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʀấᴛ ʏêᴜ ᴄᴏɴ ᴠà ᴄʜăᴍ ᴄʜúᴛ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴʜỏ, ɴʜưɴɢ ᴄô ʟᴜôɴ ʙɪếᴛ ʟúᴄ ɴàᴏ ɴêɴ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴠɪệᴄ ɢì. Cô ᴛừɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜáɪ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà sự ᴛậɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ: ᴠớɪ ᴘʜươɴɢ, ᴍộᴛ ᴋʜɪ đã ᴋʜᴏáᴄ ʟêɴ ᴍìɴʜ ʙộ đồɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠà ʙướᴄ ᴠàᴏ ʙᴜồɴɢ ʟáɪ ᴛʜì Pʜươɴɢ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀɴɢ ʙấᴛ ᴄứ ᴍộᴛ ᴅư âᴍ ɴàᴏ ᴄủᴀ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ʜᴀʏ ɢɪᴀ đìɴʜ đɪ ᴛʜᴇᴏ. Lúᴄ đó, ᴘʜươɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ᴍộᴛ đɪềᴜ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ʟà ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʙᴀʏ.

Gɪờ đâʏ ở ᴛᴜổɪ 36, Hᴜỳɴʜ Lý Đôɴɢ Pʜươɴɢ ᴛấᴛ ʙậᴛ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ɴɢʜỉ ᴅịᴄʜ. ᴄô ᴄʜíɴʜ ʟà ʜìɴʜ ᴍẫᴜ ᴘʜụ ɴữ ʜɪệɴ đạɪ, ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ᴠà ᴛàɪ ɴăɴɢ ᴋʜɪ ᴅáᴍ ᴍơ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ướᴄ ᴍơ ʟàᴍ ᴘʜɪ ᴄôɴɢ – ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛưởɴɢ ᴄʜừɴɢ ɴʜư ᴄʜỉ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ ɢɪớɪ. Xɪɴ ᴄʜúᴄ ᴄô ᴄùɴɢ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄʜị ᴇᴍ ᴘʜụ ɴữ Vɪệᴛ Nᴀᴍ sẽ ʟᴜôɴ xɪɴʜ đẹᴘ, ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ ᴠà ᴄó ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ɴʜấᴛ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *