T2. Th7 22nd, 2024

Theo quy định của Luật đất đai hiện nay khi người dân không thực hiện đủ nghĩa vụ với đất, thì sẽ bị cơ quan quản lý thu hồi theo pháp luật.
>

Tiền sử dụng đất là gì?

Tiền sử dụng đất là tiền phí mà người dân bắt buộc phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền của nhà nước khi sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, hoặc được công nhận quyền sử dụng đất (tức là làm sổ đỏ). Bởi vậy, nếu như người dân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này thì sẽ không được chứng nhận quyền sử dụng đất và có thể bị thu hồi lại đất.

Những trường hợp đất bị thu hồi là khi nào?

 

Theo Khoản 3 Điều 170 Luật Đất đai 2013 nêu rõ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất, các loại thuế,…) là một trong những nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

 

Mặt khác, tại Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

 

Những trường hợp bị thu hồi đất

 

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

1) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

 

2) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

3) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

 

Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo đó, riêng đối với trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, tại Điều 15a Nghị định 43/2014/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 13, khoản 14 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau:

 

Không nộp tiền sử dụng đất bị thu hồi đất?

– Thu hồi đất đối với trường hợp không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất

Việc thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước quy định tại điểm g khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai được thực hiện trong trường hợp người sử dụng đất không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật mà đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không chấp hành.

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính sẽ bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất nếu người sử dụng đất không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không chấp hành.

Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/nam-2023-2024-3-truong-hop-nay-se-bi-thu-hoi-dat-nguoi-dan-nen-biet-som-keo-thiet-thoi-755998.html

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *